Personuppgifter

Jag samtycker till att mina personuppgifter används för:

• Att sammanställa svar och statistik för denna kampanj.

• Att följa upp kampanjen med att bjuda in mig till aktiviteter, t ex nya kampanjer, enkäter, quiz eller liknande.

• Att kontakta mig med information och erbjudanden från Miljöpartiet, inklusive erbjudande om medlemskap eller donationer.

Miljöpartiet är personuppgiftsansvarig för denna behandling.

Du har alltid möjlighet att återkalla detta samtycke och exempelvis kommer e-post från oss alltid innehålla möjligheten att avstå fortsatt kommunikation. Uppgifterna kommer inte användas för något annat ändamål än ovanstående. Du har alltid rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, begränsning eller radering av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om hur Miljöpartiet hanterar personuppgifter här: mp.se/gdpr. Där finner du även kontaktuppgifter om du har frågor som rör integritet.

Läs hela vår integritetspolicy